تميز کردن لپ تاپ
تميز کردن مدوام لپ تاپ کار آساني است و باعث جلوگيري از بروز بسياري از مشکلات مي شود. قبل از اقدام براي اين کار حتماً دفترچه راهنماي استفاده از لپ تاپ را مطالعه کنيد. اغلب توليدکنندگان لپ تاپ پيشنهاد مي دهد که سالي يکبار لپ تاپ خود را تميز کنيد اما انجام مکرر آن هم هيپ ضرري ندارد. براي تميز کردن لپ تاپ از موارد تميز کننده قوي يا موارد حاوي آمونياک استفاده نکنيد.
براي تميز کردن لپ تاپ به موارد زير نياز داريد.
• هواي فشرده (به صورت قوطي اسپري)
• پنبه
• مواد شوينده بي ضرر نظير آب يا الکل ايزوپروپيل
• پارچه نرم مثل پارچه هاي پنبه اي
پنج قسمت مهم در لپ تاپ هست که بايد آن را تميز کنيد. بدنه خارجي، دريچه هاي هوا ، پورت ها، صفحه نمايش و صفحه کليد.
بدنه خارجي
• براي تميز کردن اين قسمت از پارچه پنبه اي نرم مثل يک تي شرت نخي قديمي استفاده کنيد.
• پارچه هاي خشن يا زبر را به کار نبريد.
• از مواد شوينده قوي استفاده نکنيد.
• هرگز مواد شوينده ضعيف مثل آب يا الکل را مستقيماً به بدنه نپاشد بلکه حتماً پارچه را به موارد آغشته کنيد.
دريچه هاي هوا
• اسپري هواي فشرده را براي تميز کردن اين قسمت به کار ببريد.
• اسپري را به دريچه ها نزديک نکنيد چون در اين صورت هواي فشرده به صورت مايع به دريچه ها پاشيده مي شود.
• براي نگه داشتن فن ها در جاي مناسب از پنبه استفاده کنيد.
• مراقب باشيد که اسپري کردن هوا روي فن ها باعث چرخيدن آن ها شود.
پورت ها
• پس از تميز کردن دريچه هاي هوا به تميز کردن پورت ها بپردازيد.
• ازپنبه برا ي تميز کردن گرد و خاک و اضافات روي پورت ها استفاده کنيد.
• در اين مورد مي توانيد از اسپري هوا هم کمک بگيريد.
• بسيار مراقب باشيد که استفاده از اسپري هوا باعث نشود گرد و خاک به داخل پورت ها نفوذ کند.
نمايشگر
• قبل از تميز کردن صفحه نمايش حتماً لپ تاپ را خاموش کنيد تا ديد بهتري داشته باشيد.
• هميشه از پارچه هاي بسيار نرم مثل پارچه هاي پنبه اي استفاده کنيد.
• هرگز از دستمال کاغذي براي انجام اين کار استفاده نکنيد.
• مي توانيد از پاک کننده هاي مخصوص مونيتور که به صورت اسپري يا دستمال هاي مرطوب عرضه مي شود استفاده کنيد.
• هرگز مواد تميز کننده را مستقيماً به صفحه نمايش نزنيد بلکه پارچه را به مواد تميز کننده آغشته نماييد.
• مي توانيد با ترکيب آب و الکل ايزوپروپيل ماده تميز کننده مناسب را خودتان تهيه کنيد .
• آب و الکل رابه صورت مساوي ترکيب کنيد.
صفحه کليد
• براي تميز نگه داشتن صفحه کليد هر گونه مواد غذايي و آشاميدني را از صفحه کليد دور نگه داريد.
• حتي اگر انگشت شما به اين مواد آغشته باشد، آلودگي را به صفحه کليد منتقل مي کنيد.
• از هواي فشرده مي توانيد براي تميز کردن صفحه کليد استفاده کنيد.
• دفترچه راهنماي کاربر به شما نشان مي دهد که آيا مي توانيد صفحه کليد را از دستگاه جدا کنيد يا خير؟
• اگر صفحه کليد را از جاي خود خارج کرديد مراقب باشيد که حتماً آن را به درستي در جاي خود قرار دهيد.
• از پنبه براي تميز کردن خود کليدها و اطراف آنها استفاده کنيد.
دوشنبه 3 اسفند ماه 1388