5گام اوليه براي راه اندازي لپ تاپ
يک لپ تاپ جديد خريده ايد و از ديدن قابليت هاي آن ذوق زده و خوشحاليد. اما لطفاً قبل از دانلود تمام برنامه هايي که در دسترس داريد، چند دقيقه وقت بگذاريد و لپ تاپ خود را راه اندازي کنيد.
• يک برنامه ضد ويروس و Firewall را روي لپ تاپ نصب کنيد. تمامي تنظيمات آن را به روز کنيد و يکبار لپ تاپ خود را اسکن کنيد.
• هر برنامه يا درايور اضافه اي که به همراه لپ تاپ است را روي آن نصب کنيد. لطفاً هر بار فقط يک برنامه يا نرم افزار نصب کنيد و بعد از هر نصب سيستم را دوباره بارگذاري نماييد.
• سيستم عامل را به روز کنيد. اگر بيش از يک مورد به روز رساني موجود است آنها را به ترتيب انتخاب کرده و پس از نصب هر يک سيستم را دوباره بارگذاري نماييد.
• به وب سايت توليد کننده لپ تاپ مراجعه کنيد و نرم افزارهاي موجود براي لپ تاپ خود را چک کنيد. اگر بيش از يک نرم افزار موجود است آنها را به ترتيب انتخاب کرده و پس از نصب هر يک سيستم را دوباره بارگذاري نماييد.
• پس از انجام تمام کارهاي فوق برنامه ها و نرم افزار هاي مورد نياز خود را دانلود کنيد. بازگذاري مجدد سيستم پس از هر دانلود را فراموش نکنيد.
سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 1389