دوستان عزيز طبق قرعه کشي روز عيد سعيد قربان خانم سميرا زارعي برنده خوش شانس ما هستند.در ضمن طبق نظر سنجي ها پرطرفدارترين برند:سوني و پرفروش ترين برند:دل ميباشد.